Certifikát kvality

Od počátku fungování našeho sdružení se snažíme klást důraz na nadstandartní kvalitu všech našich služeb. Proto jsme se v září roku 2006 zapojili do certifikačního procesu v rámci projektu "EPD - environmentální deklarace výrobků jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti", jehož výsledkem bude získání "Environmentálního prohlášení o výrobku" (tzv. environmentální značení třetího typu) pro naše sdružení. Tento projekt je podporován z prostředků Evropských sociálních fondů. Jedná se o dobrovolnou, mezinárodně platnou certifikaci dle norem ISO 14 025, jejíž podstatou je bilance vlivů produktu na životní prostředí ve všech fázích jeho životních životního cyklu ("od kolébky do hrobu") a následná optimalizace tohoto environmentálního profilu s cílem minimalizovat celkový vliv produktu na okolí.

Certifikát environmentální kvality bude udělen naší výrobkové řadě zakázkových terárií. Vyrobená terária tak budou oprávněna užívat environmentální značku kvality EPD.Při nákupu takto označeného výrobku stoupne mezi zákazníky, kteří jsou orientování na kvalitu a pozitivní vztah k životnímu prostředí, prestiž a zákazník tak dá na vědomí, že mu není lhostejná kvalita výrobku a vztah k životnímu prostředí ani efektivní využití vynaložených nákladů.
© 2006